RSS Management rendement

 • Welke speciale arboregels gelden na het bevallingsverlof? november 6, 2019
  Eén van onze werkneemster heeft een dochtertje gekregen. Met welke arboregels moet ik rekening houden als ze na haar zwangerschaps- en bevallingsverlof weer aan het werk gaat?
 • Wat voor uitkering bij mislukte zwangerschap? november 6, 2019
  Als de zwangerschap van een werkneemster niet goed afloopt, komt de werkneemster dan in aanmerking voor een UWV-uitkering? 
 • Handboek Loonheffingen 2019 met register oktober 24, 2019
  In dit handboek vindt u informatie van de Belastingdienst over de loonheffingen in 2019, inclusief de aanpassingen en aanvullingen die de Belastingdienst voor de tweede helft van 2019 heeft gemaakt. Download dit handige naslagwerk nu inclusief bijgewerkt alfabetisch trefwoordenregister! Na het downloaden ontvangt u automatisch een mail als er een nieuwe versie van het Handboek […]
 • Vaste arbeidsomvang aanbieden aan oproepkracht oktober 22, 2019
  De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) schrijft voor dat de werkgever aan een oproepkracht na 12 maanden een vaste arbeidsomvang moet aanbieden die is gebaseerd op zijn gemiddelde uren van het afgelopen jaar. Regelt u dit niet, dan kan de oproepkracht het loon over zijn gemiddelde uren na 12 maanden opeisen. Deze verplichting staat los […]
 • Modelbrief schriftelijke oproep oktober 22, 2019
  De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) regelt een wettelijke oproeptermijn van ten minste 4 dagen. Houdt de werkgever zich daar niet aan, dan hoeft de oproepkracht in principe geen gehoor te geven aan de oproep. De oproep moet schriftelijk of elektronisch plaatsvinden, onder vermelding van de tijdstippen waarop de oproepkracht moet werken. Met deze modelbrief […]
 • Waarschuwingsbrief slecht functioneren oktober 22, 2019
  Als een medewerker slecht functioneert, gaat u uiteraard het gesprek met hem aan om hem daarop te wijzen. Maar het is verstandig om het besprokene ook schriftelijk te bevestigen. Indien u kiest voor ontslag, moet u namelijk een sluitend dossier hebben. Met deze maatwerkbrief kunt u een waarschuwingsbrief versturen. U kunt kiezen uit een je-versie […]
 • Voorbeeldadvies OR oktober 22, 2019
  Een goed OR-advies maakt volkomen duidelijk op welke informatie het is gebaseerd en welke procedure eraan ten grondslag ligt. Zo heeft u een geldig argument om uw advies te herroepen als later bijvoorbeeld blijkt dat uw bestuurder u onvolledig heeft geïnformeerd. Onderstaand advies kunt u eenvoudig aanpassen aan uw specifieke situatie.
 • Toestemming vragen voor digitale loonstrook oktober 22, 2019
  Uw onderneming hoeft de salarisstrookjes van werknemers tegenwoordig niet meer op de post te doen. U kunt ze sinds 2010 ook elektronisch verstrekken. Dat zou een flinke efficiëntieslag moeten opleveren. Wél moet u uw werknemers actief toestemming vragen voor het digitaal versturen van hun loonstrook. Deze toestemming kunt u verkrijgen middels deze maatwerkbrief.
 • Verlenging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd oktober 22, 2019
  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt tot een bepaalde datum of gebeurtenis. Bijvoorbeeld tot het einde van een specifiek project of de terugkeer van een werkneemster na het bevallingsverlof. U moet een maand van tevoren een melding maken over de actie die u gaat ondernemen: verlengen of beëindigen. Met deze brief kunt u uw werknemer […]
 • Verlenging arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd oktober 21, 2019
  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt tot een bepaalde datum of gebeurtenis. Er zijn verschillende manieren om een arbeidscontract te verlengen. U kunt uw werknemer een nieuw arbeidscontract aanbieden. Hierin kunnen andere arbeidsvoorwaarden worden afgesproken. Ook kunt u kiezen voor een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Met deze maatwerkbrief bevestigd u aan uw werknemer dat het […]

RSS Vastgoed management

 • Maandag 2 december 2019 Congres VvE-managers 2019 | U bent van harte welkom! oktober 27, 2019
  U bent van harte uitgenodigd voor ons jaarlijks congres. Voor de 4e keer op rij organiseert VGM NL in samenwerking met VvE Belang en Centraal Beheer hét congres voor de VvE manager. Wij ontvangen u graag op maandag 2 december van 09.00 tot 13.00 uur in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Tijdens het congres praten wij u bij over actuele ontwikkelingen. Specialisten uit uw […]
 • VGM NL: 'Uitbreiding verplichting UBO-verklaring zware administratieve last voor VvE managers en VvE’s’ oktober 24, 2019
  VGM NL pleit er bij de politiek en het ministerie van Financiën voor dat het beleid van de DNB met betrekking tot uitbreiding verplichting UBO-verklaring aangepast dient te worden.   Banken vragen in toenemende mate om een UBO-verklaring die ziet op rekeningen ten behoeve van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). Hieruit volgt een substantiële verzwaring van […]
 • VGM NL richt zich tijdens VGM NL Lustrumfeest op de toekomst met publicatie, opleidingsroutes en award september 26, 2019
  Op donderdag 26 september 2019 heeft branchevereniging Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) samen met vastgoedmanagers, VvE managers en relaties haar 10de verjaardag gevierd met een Lustrumfeest in HAL4 in Rotterdam. Onder leiding van dagvoorzitter Jan Dirk Stouten is met de huidige voorzitter Eric Verwey en eerste voorzitter Albert Hoogland, teruggekeken op de hoogtepunten van de afgelopen […]
 • Procesafspraken HVO middenhuurwoningen in Zoetermeer en Den Haag augustus 4, 2019
  De gemeenten Zoetermeer en Den Haag hebben met ingang van 1 juli 2019 aanpassingen gedaan aan hun Huisvestingsverordeningen (HVO) met betrekking tot de eisen aan huurders bij woningen die vallen onder de categorie middenhuur. Om een middenhuurwoning te kunnen toewijzen geldt er voortaan een maximale inkomenseis. Alleen kandidaten die aan deze maximale huishoudinkomenseis voldoen krijgen […]
 • VGM NL Algemene Inkoopvoorwaarden herzien | versie 4.0 gedeponeerd & beschikbaar juli 7, 2019
  Op 2 juli 2019 zijn de VGM NL Algemene Inkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Midden-Nederland. Deze gewaarmerkte versie is nu voor VGM NL leden en andere geïnteresseerden opvraagbaar.   De geactualiseerde VGM NL Inkoopvoorwaarden zijn aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) ten behoeve van risicobeperking door ketenafspraken […]
 • VGM NL en NVM: "Huurstijging vlakt af ondanks grote vraag naar vrije sector huurwoningen" juli 2, 2019
  De krapte op de woningmarkt blijft zichtbaar in de vrije sector huurmarkt. De vraag is nog altijd groter dan het aanbod. Dit tekort aan woningen is de drijfveer achter de prijsstijgingen. Wel zet de trend van 2018 zich door en is de prijsstijging minder dan de voorgaande jaren. Dit blijkt uit de vrije sector huurmarktcijfers over […]
 • ACM in actie tegen verboden bemiddelingskosten juni 10, 2019
  Omdat huurbemiddelaars nog steeds in strijd met de regels bemiddelingskosten rekenen aan huurders is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in actie gekomen. Bemiddelingskosten rekenen is niet toegestaan als huurbemiddelaars in opdracht van verhuurders handelen. De ACM heeft lasten onder dwangsom opgelegd aan enkele huurbemiddelaars. Hiermee dwingt de ACM de bedrijven te stoppen met het […]
 • Column Eric Verwey | Vastgoedmarkt - 'Hitte alarm!' juni 6, 2019
  Afgelopen zondag sneuvelde in De Bilt het weerrecord uit 1947: de warmste 2 juni ooit gemeten in De Bilt. Officieel de eerste tropische dag van 2019, om half vier bereikte de temperatuur de dertig graden. Tropische hitte in de eerste week van juni. Dat is jaarlijks hetzelfde, want het is de week van de Provada in […]
 • Gezamenlijke aanpak goed verhuurderschap mei 30, 2019
  VGM NL voert samen met de VNG, de gemeenten (studentensteden), de Woonbond, de LSVb, Vastgoed Belang, IVBN, NVM, VBO Makelaar, Pararius, Aedes en de Federatie Opvang gesprekken met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over maatregelen die genomen worden of genomen kunnen worden tegen excessen op de huurmarkt waar het gaat om discriminatie, huisjesmelkerij, onterechte bemiddelingskosten en onwenselijk […]
 • ROZ brengt model clausules uit i.v.m. Label C-verplichting Kantoorruimte mei 22, 2019
  De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft een nieuwe Duurzaamheid/Green lease bepaling vastgesteld voor het ROZ-model Kantoorruimte 2015 in verband met de Label C-verplichting voor kantoren per 1 januari 2023.   Deze nieuwe modelclausules kunnen in de bijzondere bepalingen van het contract worden opgenomen en verhuurder en huurder kunnen m.b.t. deze clausules afspraken maken hoe zij op tijd […]

RSS Managementsite

 • ManagementSite.nl : Nieuw Organiseren: en nu de praktijk! november 12, 2019
  Nieuw Organiseren is geen gestripte en goedkopere versie van klassiek organiseren (alle managers eruit!), maar een wezenlijk andere manier van denken over mensen en organiseren. In het vorige artikel noemde ik een aantal verschillen, zoals de integratie van denken en doen, en een sterk geloof in de volwassenheid van medewerkers[...])
  Lenette Schuijt
 • ManagementSite.nl : Jij bent het team niet. En het team is jou niet november 11, 2019
  Het team is onpersoonlijk In mijn vorige blog schreef ik over de groep als geheel. Het meest heftige kenmerk van de groep als geheel, is haar onpersoonlijke, anonieme karakter. Althans, anoniem met betrekking tot de groepsleden. De groep als geheel vormt op zichzelf een persoonlijke identiteit, maar deze is onpersoonlijk voor haar leden[...])
  Bart van der Velpen
 • De Laatste Meter : Marieke Snoek van Cycloon wint JongTLN Award november 9, 2019
  Directeur Marieke Snoek van Cycloon Post & Fietskoeriers ontving vandaag tijdens TLN Live de derde JongTLN Award, uit handen van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.)
  Walther Ploos van Amstel
 • Jonge Bazen : Pas op voor illusies en oogkleppen bij leiderschap! november 7, 2019
  Er zijn onderzoekers, zoals Chabris en Simmons, die hebben vastgesteld dat we vrij gevoelig zijn voor illusies. En dat geldt voor hoog- en laagopgeleiden. Zo hebben we vaak volledig ten onrechte vertrouwen in zelfverzekerde leiders, zelfs als die volledig onbetrouwbaar zijn. Ook denken we van een bepaald onderwerp heel wat te weten, terwijl onze kennis […]
  Bert Overbeek
 • ManagementSite.nl : Aanspreken is niet professioneel november 7, 2019
  Bijna twintig jaar geleden begon ik mijn werk als trainer coach. Via een gerenommeerd bureau kon ik aan de slag bij één van de grootste ondernemingen (top 50) in Nederland. Het bureau had een heel programma in elkaar gezet om de organisatie beter samen te leren werken en meer klantgericht te werken[...])
  Herman Bosman
 • ManagementSite.nl : Hoe transparantie zorgt voor meer betrokkenheid november 6, 2019
  In het vernieuwingsproces van organisaties worden alle medewerkers geacht een bijdrage te leveren. Hoe meer professionals nadenken over hoe hun werk er in de wereld van morgen uit komt te zien hoe groter de kans op innovatie. Medewerkers die verder kijken dan de waan van de dag en kritische vragen stellen over hoe nog meer […]
  Arjen Banach
 • Management Pro : Organisatiecultuur Veranderen? Vat de Kledingvoorschriften samen in 2 Woorden: \'Gepaste Kleding\'. november 6, 2019
  https://www.youtube.com/watch?v=kXaTPd6v_4c “Wat ik me realiseerde, is dat je echt moet zorgen dat je managers in hun kracht zitten - want als zij niet goed kunnen omgaan met iets als \'gepaste kleding\', welke andere beslissingen kunnen ze dan aan? En ik realiseerde me dat mensen, als je veel overdreven voorschrijvend beleid en procedures hebt, ernaar zullen […]
  Willem Scheepers
 • Expeditie Duurzaam : Waar is de gulle lach op de werkvloer gebleven? november 5, 2019
  ‘De gulle lach is weg uit Amsterdam; chagrijnen zijn het allemaal!’ Als ik zo eens op me heen kijk op diverse werkvloeren, dan is dit citaat van Wim Sonneveld  redelijk vaak op zijn plaats. Nu programma’s als de Luizenmoeder en Toren C het zo goed doen, kun je je afvragen hoe dat toch kan. Is […]
  Paola Pisu
 • De Laatste Meter : Goedkoper verzenden wint het nog van duurzaam verzenden november 5, 2019
  it onderzoek van Capterra blijkt dat 98% van de Nederlandse consumenten (18+) het afgelopen jaar wel eens iets in een webshop heeft gekocht. De meeste mensen kochten in 2019 tussen de 10 en 20 producten online; 19% deed meer dan 20 online aankopen. De e-commerce markt groeit al jaren en uit het onderzoek blijkt dat de […]
  Walther Ploos van Amstel
 • ManagementSite.nl : Drie opzienbarende verandertrajecten in NL november 5, 2019
  Elke organisatie in NL bezint zich op beter managen en organiseren. Men sleutelt aan de structuur, de missie en de kernwaarden. Een nieuwe strategie en een grondige vernieuwing van de ICT-systemen zijn aan de orde van de dag. Tevredenheidsonderzoeken en cultuurprogramma's worden op grote schaal ingezet[...])
  Willem Mastenbroek

RSS Management reacties

 • Reactie op Aanspreken is niet professioneel door Herman Bosman november 9, 2019
  Evert, dank voor je ondersteuning. Ik hoop natuurlijk dat professionals de behoefte hebben om zich te verantwoorden op het moment dat belanghebbenden vragen hebben over hun keuzes of handelen. Mocht dat (nog) niet zo zijn, dan hoop ik dat organisaties hun professionals uitnodigen of stimuleren om op die manier met elkaar en andere betrokkenen een […]
  Herman Bosman
 • Reactie op Aanspreken is niet professioneel door Evert Pruis november 9, 2019
  Wat een mooie (zelf en professionele) reflectie en pleidooi Herman. Ik resoneer ermee èn ik zou nog graag een onderscheid willen toevoegen: - voelt iemand dat zij of hij zich moet verantwoorden? Wordt er tot verantwoording geroepen? - of is de dialoog open, uit interesse, collegialiteit, nieuwsgierigheid en een gedeeld besef van het (hogere) doel? […]
  Evert Pruis
 • Reactie op Aanspreken is niet professioneel door Herman Bosman november 9, 2019
  Dank voor jullie reacties. Het interessante van de reactie van Jaap van Velzen illustreert precies wat ik bedoel. Hij heeft een helder standpunt, dat afwijkt van het mijne. Professioneel. Maar hij eindigt met een sneer. Waar aanspreken vaak op uitdraait. Dat bedoel ik met hit en run. Terwijl hij, als ik hem goed begrijp, een […]
  Herman Bosman
 • Reactie op Aanspreken is niet professioneel door Kees Verwei november 7, 2019
  Herman, Dank voor dit pleidooi voor het verkiezen van de dialoog met en tussen professionals. Mijn ervaring is ook dat dit tot meer inzicht leidt die de basis kan zijn voor verdere ontwikkeling. Er is geen noodzaak te wrijven om tot glans te laten komen. Hartelijke groet.
  Kees Verwei
 • Reactie op Aanspreken is niet professioneel door Peter van Haastert november 7, 2019
  In 2017 verscheen het boek Aanspreken? Gewoon doen! van Gytha Heins. Aan het boek zijn gesprekken vooraf gegaan met 500 personen (van laag tot hoog). Ik lees het met interesse omdat ik als bemiddelaar bij conflicten merk dat veel problemen ontstaan door tegen anderen te zeggen wat je stoort aan een collega ipv de collega […]
  Peter van Haastert
 • Reactie op Aanspreken is niet professioneel door Gerald Flapper november 7, 2019
  Een zinvol pleidooi voor minder focus op aanspreken. De analyse over het waarom en wat dan wel maak ik ietsje anders: Daartoe twee citaten over de betekenis van een individu op zijn/haar prestaties. Ik voeg daar aan toe de aanname dat aanspreken plaatsvindt 'omdat iemand zijn/haar werk niet goed doet/de afspraken niet nakomt'. De aanname […]
  Gerald Flapper
 • Reactie op Aanspreken is niet professioneel door Jaap van Velzen november 7, 2019
  Natuurlijk moet je uitgaan van de professionaliteit van mensen. Daarop mag je ze dan ook aanspreken. Net als iedereen mij mag aanspreken op mijn professionaliteit - en dus op de kwaliteit - of het tegendeel ervan - van mijn werk. Aanspreken is dus wel degelijk professioneel en kan heel goed duidelijkheid verschaffen om tot een […]
  Jaap van Velzen
 • Reactie op De 11 grootste organisatieparadoxen door Anthony Spijkers november 7, 2019
  Beloning-prestatie paradox. Daniel Pink heeft de hedendaagse misvatting, omtrent belonen dat leidt tot een betere prestatie, verder uitgewerkt. Het blijkt dat in lang niet alle gevallen deze "oorzaak-gevolgrelatie" waar blijkt te zijn. Zelfs bij functies waarbij licht cognitieve activiteiten plaatsvinden werkt een beloning averechts en zorgt het voor een verslechterde prestatie. Van belang is dus […]
  Anthony Spijkers
 • Reactie op Hoezo veranderen? door Evelien Beentjes november 6, 2019
  Ha Maaikel, Ja het is niet voor niets dat we twee oren hebben. Ik zou er aan toe kunnen voegen dat we ook niet voor niets één mond hebben. Het praten met meerdere monden ondermijnt het respect. groet Evelien Beentjes
  Evelien Beentjes
 • Reactie op Wees lief voor ons tribale wezen door Arno Delhij november 6, 2019
  Mooi geschreven en heel herkenbaar. Zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs help ik mensen om met behulp van een agile aanpak autonomer te worden. Maar niet volledig autonoom. Zoals je zo mooi in je artikel verwoordt maakt dat de zaken alleen maar complexer. Wij mensen willen nog te graag zwart wit denken terwijl […]
  Arno Delhij

RSS Management team

 • Vegetarische Slager maakt Europese Whoppers – Booking.com mogelijk geschrapt uit Amerikaans handelsregister november 12, 2019
  1. Vegetarische Slager levert aan Europese Burger King De Vegetarische Slager, sinds eind vorig jaar in handen van Unilever, levert sinds dinsdag de vegetarische Whoppers aan 2400 Burger King-filialen in Europa. In de VS levert Impossible Foods de vegaburgers aan de fastfoodketen, maar die burgers werden in Europa niet toegelaten omdat ze genetisch gemodificeerde ingrediënten […]
  Eva Schram
 • De vraag die je jezelf moet stellen bij de aanvang van een nieuwe week november 11, 2019
  Talloze wetenschappelijke studies tonen aan dat wie duidelijke doelstellingen hanteert, beter resultaat behaalt. Neem bijvoorbeeld een onderzoek van Harvard University waarbij deelnemers in twee groepen werden onderverdeeld: de mensen uit de ene groep legde de lat stelselmatig hoger dan de leden van de andere groep. Toen iedereen werd gevraagd dezelfde taak te plannen en uit […]
  Hedwig Wiebes
 • Zo houdt Heineken z’n organisatiecultuur fris november 11, 2019
  Vaak vergeten we in Nederland dat we mooie organisaties hebben die hoofdrolspeler zijn in hun markt, mede dankzij hun sterke organisatiecultuur. Denk aan Unilever, KLM en Shell. Heineken mag in dit rijtje niet ontbreken. En het bijzondere aan Heineken is dat zij de laatste jaren steeds meer aandacht geven aan hun organisatiecultuur. Een organisatiecultuur die […]
  Redactie MT
 • Maak slim gebruik van de zwakste schakel binnen je bedrijf november 11, 2019
  Technologische innovatie maakt IT-security steeds geraffineerder. Machine learning en kunstmatige intelligentie maken hun opmars in beveiligingssystemen van steeds meer organisaties en cloudplatforms. Daardoor worden organisaties en systemen veiliger. Een positieve ontwikkeling. Tegelijk blijft de menselijke factor cruciaal. Zo erkent 59% van de IT-beslissers dat werknemers vaak de zwakste schakel zijn, blijkt uit onderzoek van MT, […]
  Wilbert Geijtenbeek
 • Ard Bossema (CMO Grolsch) biedt teamleden vrijheid. ‘Waarom zou ik het beter weten dan een ander?’ november 11, 2019
  De vorige leidinggevende van Bossema bij Grolsch, een Belgische manager, gaf hem een duidelijke les mee. ‘Het gaat altijd om drie dingen en drie dingen alleen: mensen, merken en executie.’ Het is volgens de Nederlander een krachtige boodschap, omdat het precies aantoont waar het soms mis gaat. “Naarmate mensen opklimmen in de hiërarchie zijn ze […]
  Tim Jansen
 • Shell en Rabobank strijden om Eneco – Hema ruilt Albert Heijn in voor Jumbo november 11, 2019
  1. Shell en Rabobank strijden om Eneco De combinatie Shell/PGGM werd eerder al genoemd als favoriete kandidaat om energiebedrijf Eneco over te nemen. De Telegraaf meldt nu dat er überhaupt nog maar twee serieuze overnamekandidaten zijn. Ook de combinatie van Rabobank en private-equityhuis KKR zijn nog in de running voor Eneco. Het Japanse Mitsubishi zou […]
  Tim Jansen
 • Het gaat niet om wat een leider kan, maar om wat hij losmaakt bij anderen november 8, 2019
  We werken allemaal in de Firma List en Bedrog. Tenminste dat is het beeld dat Marcus Buckingham en Ashley Goodall schetsen in hun boek De negen leugens van de werkvloer. Hiermee bedoelt het auteursduo niet dat uw collega’s een stel onbetrouwbare sujetten zijn die geen waar woord uit hun mond laten rollen. Met de titel […]
  Tim Jansen
 • We hebben niet nog meer leiderschapsverhalen over zakelijk succes nodig, maar een nieuwe betekenis van leiderschap november 8, 2019
  Iets vergelijkbaars gebeurde eerder met het begrip economie. In ‘De economie van goed en kwaad’ beschrijft Tomas Sedlacek hoe de verhalen uit en achter het economisch denken en handelen verschoven zijn, steeds leger werden, totdat ‘economie’ was verworden tot een set algoritmen en procesmodellen die geen enkele betekenis meer hebben.  Heldenverhalen Verhalen over leiders gingen […]
  Marcel de Rooij
 • Levens redden met data en andere manieren om je voorraadketen te verbeteren november 8, 2019
  ‘Een bedrijf als Amazon is toonaangevend in prescriptive analytics: op basis van vraagvoorspellingen past het prijzen aan en kan het voorraadposities opnieuw berekenen. Amazon heeft zelfs een anticipatory shipping-model, waarbij Amazon – nog voordat iemand besteld heeft– een product, passend bij een bepaald klantprofiel, al verstuurt naar een distributiepunt in de buurt van de vermoedelijke […]
  Redactie
 • Voorkom dat je dataprojecten de legacy van de toekomst worden november 8, 2019
  Data is een actueel pioniersgebied. Voor veel IT-beslissers staat het op de agenda: ze willen van de organisatie een datagedreven machine maken. Dat is de droom – de weg ernaartoe vraagt om creativiteit en strategische focus. Dat blijkt uit onderzoek van MT, Proact en NetApp. Naast de enquête hebben we hiervoor ook tien IT-verantwoordelijken uitgebreid […]
  Wilbert Geijtenbeek