RSS Management rendement

 • Aan welke voorwaarden moet een studiekostenbeding voldoen? januari 14, 2020
  Wij willen graag een studiekostenbeding in een opleidingsovereenkomst van een werknemer opnemen. Aan welke voorwaarden moet zo’n studiekostenbeding in elk geval voldoen? En geldt het beding alleen als de werknemer zelf ontslag neemt?
 • Fiets van de zaak januari 14, 2020
  Werkgevers die werknemers van een fiets van de zaak willen voorzien, hebben daar drie manieren voor: vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. U bent vrij in uw keuze tussen deze opties, eventuele afspraken uit de (collectieve) arbeidsovereenkomst daargelaten. Deze tool geeft u inzicht in de drie mogelijke manieren voor een fiets van de zaak aan […]
 • Overzicht gerichte vrijstellingen januari 13, 2020
  Voor bepaalde vergoedingen en verstrekkingen geldt een gerichte vrijstelling, waardoor er via aanwijzing als eindheffingsloon sprake is van onbelast loon zónder dat dit ten laste gaat van uw vrije ruimte. Deze tool geeft inzicht in de situaties waarin en voorwaarden waaronder zo’n gerichte vrijstelling geldt.
 • Bepaal de vrije ruimte van de werkkostenregeling januari 10, 2020
  Uw organisatie moet bepalen of de vrije ruimte wordt overschreden. Hiervoor moet u allereerst natuurlijk die beschikbare ruimte berekenen. Daarna is het verstandig om het vollopen ervan in de gaten houden, zodat u op het afrekenmoment niet voor verrassingen komt te staan. Om de juiste afrekening voor de WKR te kunnen maken, moet u de […]
 • Vrije ruimte berekenen en toetsen januari 10, 2020
  Voor de berekening en toetsing van de vrije ruimte onder de werkkostenregeling (WKR) bestaan twee methoden. Bij de formele methode wordt de vrije ruimte berekend per aangiftetijdvak van het lopende jaar. De toetsing op overschrijding ervan gebeurt ook per aangiftetijdvak van het lopende jaar. Hierbij vindt er geen verrekening plaats na afloop van het jaar. […]
 • Wat is geen loon voor de WKR? januari 10, 2020
  Uw onderneming kan de werkkostenregeling alleen toepassen voor vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers die loon vormen. Met deze checklist kunt u nagaan of u te maken heeft met vergoedingen of verstrekkingen die niet als WKR-loon kwalificeren.
 • Addendum verlenging voor onbepaalde tijd januari 9, 2020
  Om de lage WW-premie te mogen toepassen, moeten werkgevers in de salarisadministratie bewijs bewaren dat de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft, die geen oproepovereenkomst is. Het is dus niet langer voldoende om een tijdelijk contract stilzwijgend te verlengen. Dit bewijs kan bestaan uit een papieren addendum, een bevestiging per e-mail of een digitale […]
 • Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de cao voor uitzendkrachten? januari 7, 2020
  Op 30 december 2019 is de geharmoniseerde cao voor uitzendkrachten 2019-2021 in werking getreden. Wat is het gevolg van de harmonisering en wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
 • Berekening inkomensafhankelijke bijdrage ZVW januari 2, 2020
  Voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) is via de loonaangifte een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Die kan voor rekening van uw onderneming komen via de zogeheten werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (wat waarschijnlijk is). In sommige gevallen moet echter een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet op het nettoloon van de werknemer worden ingehouden. Welke van de twee ook speelt, u zult het […]
 • Wanneer mag loon niet in de vrije ruimte van de werkkostenregeling? januari 2, 2020
  In welke gevallen kan de werkgever er niet voor kiezen om een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling?

RSS Vastgoed management

 • VGM NL Opleidingsroutes van start! december 18, 2019
  VGM NL heeft de VGM NL Opleidingsroutes ontwikkeld. Gerichte trainingen voor onze aangesloten leden. Deze opleidingsroutes bieden:• Ontwikkelingsperspectief binnen uw vakgebied• Verbreden / verdiepen / actualiseren van kennis• Versterken VvE en Vastgoedmanagement organisatie• Erkenning beroepsgroep > MEER INFORMATIE   Opleidingscheque(s) beschikbaar Ter ere van ons 10-jarig bestaan hebben de vertegenwoordigers van de aangesloten leden inmiddels […]
 • Meerjarig innovatie programma rond verduurzaming bestaande bouw gestart december 16, 2019
  Donderdag 12 december jl. is het nieuwe IEBB consortium, Integrale Energietransitie Bestaande Bouw, officieel van start gegaan. Het IEBB is een initiatief van het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC). De deelnemende partijen zijn afkomstig vanuit kennisinstellingen, de bouw, de techniek- en ontwerpsector, overheden, woningeigenaren en bewoners. Ook VGM NL neemt deel aan dit innovatieve […]
 • VGM NL lobbysucces: Motie ‘dubbelingen’ cliëntenonderzoek (UBO) zoveel mogelijk voorkomen aangenomen december 9, 2019
  Woensdagavond 4 december jl. vond het Kamerdebat plaats over o.a. de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van vennootschappen en andere juridische entiteiten, zoals VvE’s. De gevolgen van deze implementatiewet hebben vergaande neveneffecten voor VvE’s en VvE managers in verband met het anti-witwasbeleid van banken.   VGM NL heeft meerdere Kamerleden over de enorme lasten verzwaring […]
 • UITNODIGING: VGM NL Ledenvergadering + verdieping | 26 november 2019 14.00 uur november 18, 2019
  Onze leden zijn van harte uitgenodigd voor de VGM NL Ledenvergadering en de verdieping: 'De Vastgoed- en VvE manager als tactisch adviseur en strategisch partner van zijn opdrachtgever' op donderdag 26 november 2019 vanaf 13.30 uur in de Kom in Nieuwegein.   Verdieping: 'De Vastgoed- en VvE manager als tactisch adviseur en strategisch partner van […]
 • TIAS en VGM NL: De vastgoedmanager voegt steeds meer waarde aan vastgoedketen toe door slimmer gebruik te maken van data november 14, 2019
  Naar aanleiding van ons 10-jarig bestaan heeft dr. ir. Ingrid Janssen, associate professor Real Estate Management verbonden aan TIAS School for Business and Society, onderzoek gedaan naar datagedreven vastgoedmanagement.In haar onderzoeksrapport ‘Datagedreven vastgoedmanagement, waarde toevoegen met data’ worden vijf doelen geïdentificeerd aan de hand waarvan vastgoedmanagers data kunnen inzetten voor een betere vastgoedsturing. Deze doelen zijn: sturen op cashflows, […]
 • Column Eric Verwey | Vastgoedmarkt - 'De vogels vliegen van Oost naar West Berlijn …' november 14, 2019
  De vogels vliegen van Oost naar West Berlijn ...   9 november 2019 was het 30 jaar geleden dat de Muur in Berlijn viel. Er was die dag veel opwinding vertelt Annemarie Reffert die samen met haar dochter als eerste Oost-Duitser de grens naar West-Duitsland overstak. Maar ook onzekerheid. Die duidelijk te zien was in […]
 • Maandag 2 december 2019 Congres VvE-managers 2019 | U bent van harte welkom! oktober 27, 2019
  U bent van harte uitgenodigd voor ons jaarlijks congres. Voor de 4e keer op rij organiseert VGM NL in samenwerking met VvE Belang en Centraal Beheer hét congres voor de VvE manager. Wij ontvangen u graag op maandag 2 december van 09.00 tot 13.00 uur in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Tijdens het congres praten wij u bij over actuele ontwikkelingen. Specialisten uit uw […]
 • VGM NL: 'Uitbreiding verplichting UBO-verklaring zware administratieve last voor VvE managers en VvE’s’ oktober 24, 2019
  VGM NL pleit er bij de politiek en het ministerie van Financiën voor dat het beleid van de DNB met betrekking tot uitbreiding verplichting UBO-verklaring aangepast dient te worden.   Banken vragen in toenemende mate om een UBO-verklaring die ziet op rekeningen ten behoeve van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). Hieruit volgt een substantiële verzwaring van […]
 • VGM NL richt zich tijdens VGM NL Lustrumfeest op de toekomst met publicatie, opleidingsroutes en award september 26, 2019
  Op donderdag 26 september 2019 heeft branchevereniging Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) samen met vastgoedmanagers, VvE managers en relaties haar 10de verjaardag gevierd met een Lustrumfeest in HAL4 in Rotterdam. Onder leiding van dagvoorzitter Jan Dirk Stouten is met de huidige voorzitter Eric Verwey en eerste voorzitter Albert Hoogland, teruggekeken op de hoogtepunten van de afgelopen […]
 • Procesafspraken HVO middenhuurwoningen in Zoetermeer en Den Haag augustus 4, 2019
  De gemeenten Zoetermeer en Den Haag hebben met ingang van 1 juli 2019 aanpassingen gedaan aan hun Huisvestingsverordeningen (HVO) met betrekking tot de eisen aan huurders bij woningen die vallen onder de categorie middenhuur. Om een middenhuurwoning te kunnen toewijzen geldt er voortaan een maximale inkomenseis. Alleen kandidaten die aan deze maximale huishoudinkomenseis voldoen krijgen […]

RSS Managementsite

 • ManagementSite.nl : Vijf verandertips voor het realiseren van je goede voornemens januari 17, 2020
  Je bent wellicht het jaar ook begonnen met goede voornemens. De kans is groot dat ‘meer sporten’, ‘afvallen’ of ‘minder stressen’ op jouw lijstje terecht is gekomen. Je weet ongetwijfeld ook dat de meeste goede voornemens sneuvelen in de uitvoering[...])
  Cris Zomerdijk
 • De Laatste Meter : Merwede-wijk in Utrecht wordt autovrij. Hoe moet dat dan met de logistiek? januari 16, 2020
  Utrecht kondigde aan dat de nieuwe wijk Merwede autovrij wordt. In Utrecht hebben de betrokken ontwikkelaars bij de wijk Merwede samen met de gemeente vooraf goed nagedacht over de buurtlogistiek. In de mobiliteitsplannen is uitgewerkt hoe men in de wijk maatregelen neemt om het bestelverkeer in de greep te houden. )
  Walther Ploos van Amstel
 • ManagementSite.nl : De populairste columns en onderwerpen van 2019 januari 16, 2020
  Welke columns in 2019 gepubliceerd waren het populairst bij onze lezers?
 De top 5. Wat is de trend? Voortgaande vernetwerking en platformisering. De druk op mens en organisatie neemt toe. Men wil agile werken maar de samenwerking verloopt stroef. Gedrag en houding blijven hangen in de oude patronen[...])
  Willem Mastenbroek
 • Jonge Bazen : Veranderingen in hoe we naar mensen kijken, en dus ook naar medewerkers en managers januari 15, 2020
  Bij het begeleiden van of leiding geven aan mensen is mensenkennis belangrijk. Wat beweegt mensen? Hoe zitten ze in elkaar? Bedoelen ze wat ze zeggen? Waardoor wordt hun gedrag bepaald? En hoe laat zich dit beïnvloeden, bijvoorbeeld in samenwerking of in hun resultaatgerichtheid? In de 20e eeuw hadden psychologen een soort monopolie op inzichten in […]
  Bert Overbeek
 • ManagementSite.nl : Hoe onze digitale collega’s in de organisatie integreren? januari 15, 2020
  Het zakelijk gebruik van AI raakt in een stroomversnelling. Binnen bedrijven in alle sectoren is er steeds vaker sprake van een hybride personeelsbestand, waarbij mensen en ‘digitale collega’s’ samenwerken. We zien dat digitale collega’s routinematige taken afhandelen en ruimte creëren voor de creativiteit en het denkvermogen van hun menselijke collega’s, met alle voordelen van dien[...])
  Mark Boelhouwer
 • De Laatste Meter : 11 februari: congres bouwlogistiek - zicht op de stad januari 14, 2020
  De druk op slimme bouwlogistiek stijgt door uitdagingen zoals de bereikbaarheid en leefbaarheid in binnenstedelijke gebieden. Het moet schoner, minder voertuigbewegingen en met minder hinder. Op 11 februari is het congres bouwlogistiek - zicht op de stad.)
  Walther Ploos van Amstel
 • Expeditie Duurzaam : 8 tips - Salarisonderhandelingen voor Vrouwen januari 14, 2020
  Waarom 8 tips over Salarisonderhandelingen voor Vrouwen zo hard nodig zijn? Lees onderstaand citaat van Jelka van Houten in het AD. Ben jij goed in het onderhandelen over je salaris? ,,Ik ben er inmiddels bikkelhard in geworden. In het begin heb ik dingen gedaan voor een appel en een ei, want voor mij twintig anderen. Maar […]
  Paola Pisu
 • ManagementSite.nl : Je vakmensen zijn het geweten van je organisatie januari 13, 2020
  Ik kan er niet van slapen. Vakmensen bij Boeing wisten al dat de 737 Max niet deugde. Maar ze hebben zich laten overrulen. Door apen. 346 doden later, twee gecrashte toestellen en alle geproduceerde exemplaren al tien maanden aan de grond, komt de aap uit de mouw[...])
  Jaap Peters
 • ManagementSite.nl : Verwaarloosde samenleving januari 9, 2020
  Een Rotterdamse politieagent die bedreigd wordt omdat hij een bruidsstoet wegens overlast aanhoudt, de Belastingdienst die willens en wetens kinderopvangtoeslagen terugvorderde van onschuldige burgers, drammerige boeren die het land plat leggen. De relatie tussen overheid en burgers is ernstig verstoord[...])
  Lenette Schuijt
 • De Laatste Meter : Banen voor de stad: van waardebehoud naar een waardesprong januari 8, 2020
  De Metropoolregio Amsterdam wil graag behoren tot de internationale top 5 van aantrekkelijkste en concurrerendste regio’s van Europa. Maar door alle woningbouwplannen is er over zes jaar in Amsterdam geen plek meer voor bedrijven. Het zomaar laten verdwijnen van de bedrijfsterreinen in de stad leidt tot grote problemen. Want hoe krijgen we straks onze internetpakjes […]
  Walther Ploos van Amstel

RSS Management reacties

RSS Management team

 • Het CEO-schap is geen rocket science januari 17, 2020
  “Doe niet zo arrogant en ga gewoon koffie drinken”, zei mijn oud-collega Hans tegen me. We hadden net over mijn toekomstdromen gepraat: ik wilde ooit nog eens ergens directeur worden en Hans wist dat toen (2012) ‘Studentenwerk’ nog een CEO zocht. Maar ik werkte bij Adecco, de grootste speler wereldwijd in de uitzendbranche. Waarom zou […]
  Ineke Kooistra
 • Ga in 2020 doen wat je écht wilt januari 17, 2020
  Sluit je huidige werk niet goed aan bij wat je wilt? Past het niet bij je talenten of zou je liever iets doen wat je écht belangrijk vindt? Je bent niet alleen. Talloze veelbelovende professionals lopen met het idee rond dat hun kwliteiten niet genoeg tot hun recht komen. Als je in je werk niet […]
  Peter van Lonkhuyzen
 • ‘Nederlandse werknemers ontevreden over hun baas’ januari 17, 2020
  Als het gaat om vooruitgang valt er nog behoorlijk wat winst te behalen in de kwaliteit van management. Die conclusie mag wel getrokken worden op basis van een recent onderzoek, uitgevoerd door trainings- en adviesbureau PER4MANCE. ‘Schokkende resultaten’ Het bureau was benieuwd hoe het nou daadwerkelijk zit met de motivatie van werknemers in Nederland. Aan […]
  Hedwig Wiebes
 • Retailers zetten zich schrap voor komst Amazon – Bedrijven dringen bij EU aan op nieuw Chinabeleid januari 17, 2020
  1. Nederlandse retailers zetten zich schrap voor komst Amazon In 2012 vroegen wij ons af: wat als Amazon naar Nederland komt? Dat is inmiddels geen hypothetische exercitie meer. Amazon.nl wordt nog dit jaar een webwinkel waar je miljoenen fysieke producten kunt aanschaffen. Wanneer de Amerikanen hun dienstverlening in Nederlander uitbreiden is niet precies bekend, maar […]
  Tim Jansen
 • Veranderingen blijven bijbenen: ‘Je moet je steeds afvragen: zit iedereen in dezelfde boot?’ januari 16, 2020
  Wie ben ik? Wat wil ik? En wat kan ik? Het zijn drie vragen die Mariëlle van Roosmalen bijna ‘tot vervelens toe’ hoorde toen ze nog trainee was bij ORMIT aan het begin van deze eeuw. Maar het zijn wel vragen die naar eigen zeggen nog steeds van pas komen, nu ze zelf op 43-jarige […]
  Peter Boerman
 • Efficiëntie-drang gaat ten koste van het werkgeluk van medewerkers januari 16, 2020
  ‘Hier heb je een bult werk, zorg maar dat het afkomt. Succes.’ Psycholoog Lieke Bezemer begint te lachen: ‘Nee, ik chargeer natuurlijk. Maar dat is wel waar het op neer komt als je het hebt over efficiëntie. Dat er zoveel mogelijk wordt gedaan in zo weinig mogelijk tijd.’ Een grove misvatting, vervolgt ze. ‘Het is […]
  Hedwig Wiebes
 • Klimaat grootste bedreiging wereldeconomie – NIBC reorganiseert januari 16, 2020
  1.  WEF: ‘Klimaat grootste bedreiging wereldeconomie’ De klimaatveranderingen vormen de grootste bedreiging voor de wereldeconomie, zeggen 759 experts en beslissers in het zakenleven en de politiek die volgende week afreizen naar het World Economic Forum (WEF). Dat blijkt uit het Global Risk Report, dat deze netwerkorganisatie woensdag in Londen heeft gepresenteerd. Niet eerder domineerde de […]
  Ewald Smits
 • Bereken de ROI van jouw Learning & Development-programma januari 15, 2020
  Investeren in learning and development (L&D) heeft bij veel bedrijven niet de hoogste prioriteit. Belangrijke oorzaak hiervoor is dat we de aankomende dreiging van de zogenoemde talent gap niet als acuut probleem ervaren. We weten dus wel dat we er iets mee moeten, maar dat kan morgen ook nog wel. Daar komt bij dat bedrijven […]
  Bo Dury en David Arnoux
 • ‘Die keer dat huwelijksadvies me hielp mijn team te managen’ januari 15, 2020
  Je kunt het niet alleen. Dat is misschien wel het duidelijkste signaal van allemaal: toon waardering voor de mensen om je heen. Medewerkers die zich gewaardeerd voelen, zijn productiever, meer betrokken en loyaler. Dat schrijft de Amerikaanse psycholoog Paul White in zijn boek 5 Languages of Appreciation in the Workplace. Spreek je oprechte en specifieke […]
  Hedwig Wiebes
 • Beleggingsreus BlackRock gaat groener beleggen – KPN laat merknaam Xs4all toch voortbestaan januari 15, 2020
  1. Beleggingsreus BlackRock is om en gaat groener beleggen De grootste vermogensbeheerder ter wereld, BlackRock, gaat veel meer doen in de strijd tegen klimaatverandering. De beleggingsreus stopt met beleggen in vervuilende bedrijven als steenkoolproducenten en zal ondernemingen onder druk gaan zetten om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen, schrijft The Financial Times op basis […]
  Arjan Meesterburrie