juni 22, 2024

Altijd op de hoogte van het laatste vaknieuws

ILT publiceert meerjarenplan en wat betekent dat voor de ADR Veiligheidsadviseur

Uit kwalitatief onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar wat Nederlanders belangrijk vinden, blijkt dat het goed verwerken van afval, de zorg voor bodem en waterkwaliteit en een correct gebruik van chemicaliën bovenaan staan. Veiligheid is en blijft belangrijk voor de ILT, maar de leefomgeving komt vaker in beeld als een schaars goed waarin niet alles kan. De waardering voor een prettige leefomgeving neemt toe. Dit en meer is terug te vinden in het nieuwe Meerjarenplan 2022-2026 (MJP) van de ILT. Maar wat kunnen we als ADR Veiligheidsadviseur verwachten?

e ILT is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Bijna 1300 medewerkers richten zich op een groot aantal onderwerpen. Van luchtvaart tot cybersecurity en van woningcorporaties tot legionella. De ILT kijkt in het MJP naar ontwikkelingen in de samenleving die voor de ILT als toezichthouder en vergunningverlener belangrijk zijn. De inspecteurs van de ILT zijn de ogen en oren van de inspectie, samen met analisten die de informatie duiden. Zij signaleren in hun werk vaak als eerste mogelijke (nieuwe) risico’s, bijvoorbeeld als normen ontbreken of regelgeving tekort schiet. Door het afgeven van signalen aan beleid, politiek en samenleving draagt de ILT bij aan de zichtbaarheid van een betrouwbare inspectie, ook voor de geïnteresseerde burger.

Lees verder: https://www.safetynet-nederland.nl/ilt-publiceert-meerjarenplan-en-wat-betekent-dat-voor-de-adr-veiligheidsadviseur/