We beinvloeden met iedere communicatie. Het gaat om de indruk die we achterlaten.

Communiceren met de inzet van meerdere communcatiekanalen: van social media, link building tot het ouderwets verspreiding van persberichten.

Laatste nieuws

Sea summo mazim ex, ea errem eleifend definitionem vim. Ut nec hinc dolor possim mei ludus efficiendi ei sea summo mazim ex.

De preventieadviseur in Nederland en België verschillen van elkaar

De preventieadviseur verstrekt advies, opvang en hulp aan personen binnen het bedrijf of instelling. Hij wordt bij voorkeur in deze laatste taak bijgestaan door één of meerdere vertrouwenspersonen. Preventieadviseurs ergonomie geven advies over het aanpassen van de techniek en de arbeidsomstandigheden aan de menselijke fysiologie. De Belgische preventieadviseur en de Nederlandse preventiemedewerker lijken op het gebied van taken weinig van elkaar te verschillen. Toch zijn er verschillen en die lijken vooral in de opleiding te zitten. Lees verder: https://e-learning-preventiemedewerker.nl/nieuws/de-preventieadviseur-in-nederland-en-belgie-verschillen-van-elkaar/  

E-learning voor Certificaat Preventiemedewerker

Cursus-Preventiemedewerker-slider
De functie van Preventiemedewerker is in Nederland redelijk onbekend, terwijl, volgens de wet, ieder bedrijf of instelling ten minste één preventiemedewerker in dienst moet hebben. De werkgever mag de preventietaken bij minder dan 25 werknemers ook zelf uitvoeren, maar bij meer dan dit aantal dient er een speciaal persoon aangesteld te zijn. Deze medewerker dient zich binnen het bedrijf bezig te houden met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In ieder geval mag het bedrijf of instelling niet iemand van buiten de organisatie aanstellen als preventiemedewerker. Deze opgeleid persoon moet dus echt iemand zijn van binnen de eigen organisatie. De preventiemedewerker kan dus een specialist zijn die speciaal voor deze functie is aangesteld. Of hij nu een HBO opleiding heeft genoten of een E-learning, wanneer hij of zij maar aantoonbaar opgeleid is voor de preventietaken. Ook als de werkgever het zelf doet dient hij of zij aantoonbaar over de juiste kennis en kunde te beschikken, zodat de preventietaken goed uitgevoerd kunnen worden. Hiervoor is een E-learning een geschikt medium, zodat in eigen tijd en tempo deze kennis tot zich genomen kan worden. Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld dus over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren. Een van de taken van de preventiemedewerker is het adviseren van het management. Daarvoor heeft hij of zij naast kennis van zaken tevens communicatie-skills nodig. Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker bovendien voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken. Het begint echter met goede kennis. Kijk voor de e-learning op https://e-learning-preventiemedewerker.nl

E-learning cursus functioneringsgesprekken

Het functioneringsgesprek (soms ook wel eens ‘doelstellingengesprek’ genoemd) is een terugkerend, vertrouwelijk, tweerichtingsgesprek tussen direct leidinggevende en de medewerker. Het gesprek vormt een gestructureerde manier van overleg waarin elkaars functioneren in het werk, binnen de afdeling en binnen de organisatie ter sprake komt. In tegenstelling tot de functioneringsgesprekken die vroeger werden afgenomen ( en die nu nog steeds het meeste worden afgenomen), zijn wij geen voorstander van het 1 keer per jaar houden van een functioneringsgesprek, maar meerdere keren per jaar. Natuurlijk moet daar ook wel aanleiding voor zijn. Functioneringsgesprekken volgens de dynamische manier kunnen dus meerdere keren per jaar plaats vinden. Geheel naar de behoefte van medewerker en afdelingshoofd. Gesprekken hoeven daardoor ook niet uren te duren. Een gesprek kan bij wijze van spreken in 10 minuten worden afgerond. Functioneringsgesprekken zijn dus niet gebonden aan een bepaalde frequentie. Met de één moet je misschien wel maandelijks een kort gesprek hebben, terwijl een medewerker die goed functioneert een jaarlijks gesprek voldoende is. 1 maal per jaar is echter wel het minimale. Bovendien moet je voor ogen houden, dat je nu misschien nog veel afspraken maakt in het voorbijgaan en die vanaf nu in een iets formelere vorm worden vastgelegd. Lees verder: https://cursus-functioneringsgesprekken.nl/nieuws/de-frequentie-en-het-nut-van-het-houden-van-functioneringsgesprekken/
Facebook