We beinvloeden met iedere communicatie. Het gaat om de indruk die we achterlaten.

Communiceren met de inzet van meerdere communcatiekanalen: van social media, link building tot het ouderwets verspreiding van persberichten.

De preventiemedewerker en de preventietaken uitbesteden

De preventiemedewerker en de preventietaken uitbesteden

Iedere werkgever zal één of meerdere werknemers in zijn bedrijf of instelling aanwijzen die tot taak hebben de werkgever bij te staan bij de uitvoering van de wet: de preventiemedewerker(s).  Het gaat in dit artikel om de direct voor de hand liggende preventietaken in de dagelijkse bedrijfsvoering uitbesteden.

Wanneer er geen mogelijkheden zijn of de mogelijkheden onvoldoende zijn om deze bijstand binnen het bedrijf te organiseren, dan moet de werkgever voor het geheel of een deel een beroep doen op externe deskundigen. Dit kunnen externe adviseurs zijn, al dan niet gecertificeerd. Aangenomen mag worden dat slechts in exceptionele situaties een beroep op externe adviseurs moet worden gedaan.  Lees verder: https://e-learning-preventiemedewerker.nl/2020/07/03/de-preventiemedewerker-en-de-preventietaken-uitbesteden/

Marketeer

Facebook