juni 22, 2024

Altijd op de hoogte van het laatste vaknieuws

De preventieadviseur in Nederland en België verschillen van elkaar

De preventieadviseur verstrekt advies, opvang en hulp aan personen binnen het bedrijf of instelling. Hij wordt bij voorkeur in deze laatste taak bijgestaan door één of meerdere vertrouwenspersonen. Preventieadviseurs ergonomie geven advies over het aanpassen van de techniek en de arbeidsomstandigheden aan de menselijke fysiologie. De Belgische preventieadviseur en de Nederlandse preventiemedewerker lijken op het gebied van taken weinig van elkaar te verschillen. Toch zijn er verschillen en die lijken vooral in de opleiding te zitten.

Lees verder: https://e-learning-preventiemedewerker.nl/nieuws/de-preventieadviseur-in-nederland-en-belgie-verschillen-van-elkaar/