RSS Arbo rendement

 • Welke soorten ondernemingsraden zijn er? februari 6, 2020
  Wij zijn een organisatie met meerdere vestigingen. Uit welke soorten ondernemingsraden kunnen wij kiezen?
 • Heeft een werknemer recht op meer ouderschapsverlof bij een tweeling? februari 3, 2020
  Heeft een werknemer recht op meer ouderschapsverlof bij een tweeling?
 • Wanneer moet ik een suppletieaangifte BTW doen? januari 29, 2020
  Wanneer moet ik een suppletieaangifte BTW doen?
 • Extra dividend uitkeren vanwege fiscale plannen? januari 28, 2020
  Volgens de fiscale plannen wordt de heffing van box 2 de komende jaren verhoogd. Is het daarom verstandig om mijn bv (extra) dividend te laten uitkeren?
 • Wanneer kan ik een werknemer ontslaan wegens veelvuldig ziekteverzuim? januari 23, 2020
  Wanneer is er in de praktijk precies sprake van veelvuldig ziekteverzuim, wat een voorwaarde is voor ontslag wegens frequent verzuim op basis van ontslaggrond c?
 • Bijtelling fiets van de zaak berekenen januari 22, 2020
  Met deze online rekentool berekent u wat de nettokosten van een fiets van de zaak zijn voor een werknemer. Door maximaal 5 velden in te vullen, heeft u direct een goed beeld van de kosten.
 • Aan welke voorwaarden moet een studiekostenbeding voldoen? januari 14, 2020
  Wij willen graag een studiekostenbeding in een opleidingsovereenkomst van een werknemer opnemen. Aan welke voorwaarden moet zo’n studiekostenbeding in elk geval voldoen? En geldt het beding alleen als de werknemer zelf ontslag neemt?
 • Fiets van de zaak januari 14, 2020
  Werkgevers die werknemers van een fiets van de zaak willen voorzien, hebben daar drie manieren voor: vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. U bent vrij in uw keuze tussen deze opties, eventuele afspraken uit de (collectieve) arbeidsovereenkomst daargelaten. Deze tool geeft u inzicht in de drie mogelijke manieren voor een fiets van de zaak aan […]
 • Overzicht gerichte vrijstellingen januari 13, 2020
  Voor bepaalde vergoedingen en verstrekkingen geldt een gerichte vrijstelling, waardoor er via aanwijzing als eindheffingsloon sprake is van onbelast loon zónder dat dit ten laste gaat van uw vrije ruimte. Deze tool geeft inzicht in de situaties waarin en voorwaarden waaronder zo’n gerichte vrijstelling geldt.
 • Wat is geen loon voor de WKR? januari 10, 2020
  Uw onderneming kan de werkkostenregeling alleen toepassen voor vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers die loon vormen. Met deze checklist kunt u nagaan of u te maken heeft met vergoedingen of verstrekkingen die niet als WKR-loon kwalificeren.

RSS Arbo portaal

 • Zeer zorgwekkende stoffen in een circulaire economie: hoe ga je hier veilig mee om? februari 6, 2020
  De switch naar een circulaire economie biedt kansen om veiliger te leren omgaan met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft in een nieuw rapport voor zowel de lange als korte termijn een aantal aanbevelingen opgesteld voor de omgang met ZZS in een circulaire economie.
 • Onderzoek NVvA toont noodzaak samenwerking preventie beroepsziekten aan januari 30, 2020
  Arboprofessionals, waaronder arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen, werken te vaak langs elkaar heen bij het voorkomen van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. Dat blijkt uit recent onderzoek van ArboUnie in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA). Naast gebrekkige samenwerking benutten zij risico-instrumenten als de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) te weinig. […]
 • Risico’s op de werkvloer, wat zijn ze? januari 29, 2020
  Een recente enquête van EU-OSHA werpt nieuw licht op opkomende risico’s voor de veiligheid en gezondheid op het werk in Europa. Zo blijkt dat bij 59% van de ondervraagde Europese bedrijven langdurig zitten als risicofactor wordt beschouwt voor de gezondheid van hun medewerkers. Het is daarmee de op twee na meest voorkomende risicofactor die door […]
 • Meld je aan voor het Congres Gevaarlijke Stoffen (19 maart) januari 28, 2020
  Per jaar overlijden 3000+ mensen aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De industrie werkt samen aan oplossingen om dit getal zo dicht mogelijk bij 'nul' terug te brengen.
 • Van certificatie naar persoonsregistratie januari 27, 2020
  Per 1 januari 2020 is door het ministerie van Sociale Zaken de verplichting voor kraanmachinisten om te beschikken over een certificaat vervangen door de verplichting te zijn geregistreerd in het Register Kraanmachinisten. De eisen om een registratie te verkrijgen zijn nagenoeg hetzelfde gebleven.
 • Nieuwe subsidieregelingen voor het mkb in 2020: SLIM januari 17, 2020
  Naast de activiteiten vanuit het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk, worden er in 2020 ook andere initiatieven ontplooit om een impuls te geven aan goed werkgeverschap. Het ministerie van SZW stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast stelt […]
 • Stoffendag 2019 wederom een groot succes januari 16, 2020
  Op 11 december 2019 vond de jaarlijkse Stoffendag plaats in Ede. Tijdens deze dag staat kennis delen over het omgaan met gevaarlijke stoffen zoals altijd centraal. Net als in voorgaande edities konden de deelnemers op de Stoffendag workshops over verschillende stoffen-thema’s volgen en de informatiemarkt bezoeken.
 • Pesten en ongewenst gedrag aanpakken in jouw organisatie? Doe mee aan de pilot! januari 15, 2020
  Pesten en andere vormen van ongewenst gedrag komen nog veel voor op de werkvloer. Gelukkig is daar wat aan te doen. In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is een pilot gestart: PICO (Participatieve Interventie Cultuur en Ongewenste Omgangsvormen), waarmee organisaties hulp krijgen van experts om inzicht te krijgen in de […]
 • Nieuwe arbo handreiking om veiligheidsrisico’s door taal te voorkomen december 23, 2019
  Miscommunicatie door taal wordt steeds meer erkend als een belangrijk veiligheidsrisico. Cijfers van de Inspectie SZW geven aan dat het verkeerd omgaan met procedures en instructies een oorzaak kan zijn van zware ongevallen. Daarom heeft het Arboplatform van de Sociaal Economische Raad (SER) een handreiking ontwikkeld om deze veiligheidsrisico’s te verkleinen.
 • Wat voor invloed heeft de digitalisering op de veiligheid en gezondheid op het werk? december 17, 2019
  Het gebruik van digitale technologieën kan leiden tot andere manieren van werken en andere werkplekken. Wat betekent dat voor de veiligheid en gezondheid van werknemers?

RSS Office rendement

 • Welke soorten ondernemingsraden zijn er? februari 6, 2020
  Wij zijn een organisatie met meerdere vestigingen. Uit welke soorten ondernemingsraden kunnen wij kiezen?
 • Heeft een werknemer recht op meer ouderschapsverlof bij een tweeling? februari 3, 2020
  Heeft een werknemer recht op meer ouderschapsverlof bij een tweeling?
 • Wanneer moet ik een suppletieaangifte BTW doen? januari 29, 2020
  Wanneer moet ik een suppletieaangifte BTW doen?
 • Extra dividend uitkeren vanwege fiscale plannen? januari 28, 2020
  Volgens de fiscale plannen wordt de heffing van box 2 de komende jaren verhoogd. Is het daarom verstandig om mijn bv (extra) dividend te laten uitkeren?
 • Wanneer kan ik een werknemer ontslaan wegens veelvuldig ziekteverzuim? januari 23, 2020
  Wanneer is er in de praktijk precies sprake van veelvuldig ziekteverzuim, wat een voorwaarde is voor ontslag wegens frequent verzuim op basis van ontslaggrond c?
 • Bijtelling fiets van de zaak berekenen januari 22, 2020
  Met deze online rekentool berekent u wat de nettokosten van een fiets van de zaak zijn voor een werknemer. Door maximaal 5 velden in te vullen, heeft u direct een goed beeld van de kosten.
 • Aan welke voorwaarden moet een studiekostenbeding voldoen? januari 14, 2020
  Wij willen graag een studiekostenbeding in een opleidingsovereenkomst van een werknemer opnemen. Aan welke voorwaarden moet zo’n studiekostenbeding in elk geval voldoen? En geldt het beding alleen als de werknemer zelf ontslag neemt?
 • Fiets van de zaak januari 14, 2020
  Werkgevers die werknemers van een fiets van de zaak willen voorzien, hebben daar drie manieren voor: vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. U bent vrij in uw keuze tussen deze opties, eventuele afspraken uit de (collectieve) arbeidsovereenkomst daargelaten. Deze tool geeft u inzicht in de drie mogelijke manieren voor een fiets van de zaak aan […]
 • Overzicht gerichte vrijstellingen januari 13, 2020
  Voor bepaalde vergoedingen en verstrekkingen geldt een gerichte vrijstelling, waardoor er via aanwijzing als eindheffingsloon sprake is van onbelast loon zónder dat dit ten laste gaat van uw vrije ruimte. Deze tool geeft inzicht in de situaties waarin en voorwaarden waaronder zo’n gerichte vrijstelling geldt.
 • Wat is geen loon voor de WKR? januari 10, 2020
  Uw onderneming kan de werkkostenregeling alleen toepassen voor vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers die loon vormen. Met deze checklist kunt u nagaan of u te maken heeft met vergoedingen of verstrekkingen die niet als WKR-loon kwalificeren.