RSS Arbo rendement

RSS Arbo portaal

 • Inventarisatierapport: Blootstelling aan chroom-6 op de werkplek kan nog plaatsvinden juli 6, 2020
  Afgelopen vrijdag 3 juli werd het RIVM rapport: 'Inventarisatie van toepassingen van chroom-6 op de werkplek' aangeboden aan de Tweede Kamer namens staatssecretaris Tamara van Ark van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het RIVM concludeert op basis van onderzoek dat op de werkplek in Nederland nog steeds blootstelling aan chroom-6 kan plaatsvinden.
 • TNO start meting naar de impact van de COVID-19 pandemie op werk en werknemers juli 3, 2020
  Wat zijn de gevolgen van de COVID-19  pandemie op het werk van de Nederlanders? Hoe werken werknemers op dit moment en wat zijn de gevolgen hiervan voor hun gezondheid? Om deze vragen te beantwoorden startte TNO in juni met een eerste meting onder 25.000 werknemers die eind 2019 deelnamen aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).
 • Wat is nodig om preventie te verbeteren in de toekomst? juli 1, 2020
  Het huidige arbobeleid is erop ingericht om ziektes en ongevallen op het werk zoveel mogelijk te voorkomen door de nadruk te leggen op preventie. Dat er nog onvoldoende aan preventie wordt gedaan blijkt uit cijfers. Zo is het percentage van werknemers met een beroepsziekte bijvoorbeeld van 2016 tot 2018 gestegen, in plaats van gedaald.
 • Meer zicht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen draagt bij aan de preventie van (beroeps)ziekten juni 30, 2020
  Beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen draagt voor circa 5% bij aan de totale ziektelast in Nederland. Dit cijfer is vergelijkbaar met bijvoorbeeld obesitas. Jaarlijks sterven circa 4000 (oud-)medewerkers aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het werk, waarbij het met name gaat om de gevolgen van langdurige blootstelling die vaak geen kortetermijneffecten heeft, […]
 • Verbod op maaltijden bezorgen onder de 16 jaar juni 30, 2020
  Vanaf 1 juli 2020 is het verboden om jongeren onder de 16 jaar op commerciële basis maaltijden te laten bezorgen. Dit schrijft Staatssecretaris Van Ark in haar brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van de motie van Weyenberg.
 • Leidraad voor werken met een werkbak of werkplatform ontwikkeld juni 29, 2020
  Om werkgevers te ondersteunen bij het werken met een werkbak of werkplatform, heeft het Ministerie van SZW een leidraad laten ontwikkelen. Het uitgangspunt hierbij is dat hijsen of heffen van werknemers alleen is toegestaan met behulp van arbeidsmiddelen die daar speciaal voor bestemd zijn (artikel 7.18 Arbobesluit). Als dat niet mogelijk is mogen er bij […]
 • Hoe ziet het arbostelsel van de toekomst eruit? juni 26, 2020
  Op 9 juni 2020 organiseerde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een focusgroep over de toekomst van ons arbostelsel. Het doel hiervan was om inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige werking van het arbostelsel en om samen met arbodienstverleners en –professionals, (kern)deskundigen en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers na te denken over […]
 • Praktische toolbox om trillingen tijdens werk te verminderen nu beschikbaar juni 23, 2020
  Het gevaar van blootstelling aan trillingen wordt vaak niet herkend, terwijl het erg risicovol kan zijn. Trillingen kunnen leiden tot diverse klachten, gezondheidsschade en uiteindelijk zelfs tot ziekteverzuim. Vooral in de bouwsector komt werken met trillingen vaak voor, zij staan in de top 3 van sectoren waar blootstelling aan trillingen voorkomt. Om meer werkgevers en […]
 • Deuren Validatie- en Innovatiepunt (VIP) geopend juni 18, 2020
  Op 2 juni 2020 opende het Validatie- en Innovatiepunt (VIP) zijn deuren voor de beoordeling van methoden in de asbestverwijdering. In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert en faciliteert het RIVM dit onafhankelijke orgaan.
 • Handreiking om verspreiding coronavirus in bedrijven te voorkomen gepubliceerd juni 17, 2020
  Vakcentrales FNV en CNV en werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW hebben gezamenlijk een handreiking opgesteld voor bedrijven en werknemers om verspreiding van het coronavirus binnen bedrijven tegen te gaan. De handreiking dient als hulpmiddel voor bedrijven om de werkomgeving coronaproof te maken.

RSS Office rendement